[THÔNG BÁO] Hiệp Khách Chi Ca Update 5.0

Thứ 2, ngày 22/01/2024

Hiệp Khách Chi Ca Update 5.0

1. Thời Gian: Thông báo sau 2. Hình thức Update: Thông báo sau 3. Nội Dung Update: - Chuyển Sinh Mới: Chuyển 6
- Tính Năng Mới: Hộ Thuẫn
-
Tối Ưu Game: Thu Nhỏ Logo 18+, Tăng Giới Hạn Ký Tự Sửa Tên A. Chuyển Sinh Mới: Chuyển 6 Sau khi qua Ma Thần Phong Ấn ở cấp 600 có thể làm nhiệm vụ lên chuyển 6


B. Tính Năng Mới: Hộ Thuẫn Người chơi đạt cấp 400 mở Hộ Thuẫn. Tiến hành nâng cấp Hộ Thuẫn để nhận thêm chỉ số
Lối vào: Thần Binh => Hộ Thuẫn
Nguyên liệu nhận được thông qua đánh Boss


C. Tối Ưu Game - Logo 18+ sẽ được làm nhỏ đi - Tăng ký tự giới hạn trong đổi tên người chơi
Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe