[Hướng Dẫn] Liên kết chơi nhanh với FB

Thứ 6, ngày 24/03/2023

Hướng Dẫn Liên Kết Chơi Nhanh Với FB


Đối với tài khoản CHƠI NHANH muốn liên kết tài khoản FACEBOOK

Bước 1: Vào game => Cài Đặt => Thông tin tài khoản


Bước 2: Chọn Liên Kết Tài Khoản


Bước 3: Chọn Facebook để liên kết tài khoản CHƠI NHANH với tài khoản FACEBOOK


Đối với tài khoản Facebook muốn cập nhật Tài Khoản VGP để đăng nhập bằng Tài Khoản VGP

Bước 1: Vào game => Cài Đặt => Thông tin tài khoản


Bước 2: Chọn "Thông tin cá nhân"


Bước 3: Tại đây các bạn điền "Username" và 'Mật Khẩu" và bấm "Cập nhật thông tin" là có thể sử dụng tài khoản vừa tạo để đăng nhập vào FacebookChơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe