[Cẩm Nang] Hệ Thống Phúc Lợi

Thứ 6, ngày 24/03/2023

Hệ Thống Phúc Lợi


  • Hệ Thống Phúc Lợi: 

    Trong game có rất nhiều hệ thống Phúc Lợi dành cho người chơi như: Ký Danh, Online, Cầu Nguyện, Nhận FREE VIP, Đăng Nhập 7 Ngày...


Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe