[THÔNG BÁO] Hiệp Khách Chi Ca Update 2.0

Thứ 2, ngày 11/12/2023

Hiệp Khách Chi Ca Update 2.0

1. Thời Gian: 10h00 - 10h30 ngày 14/12 2. Hình thức Update: Bảo trì server để cập nhật 3. Nội Dung Update: - Hoạt Động Mới: Tà Ma Lĩnh Vực
- Hoạt Động Mới: Boss Hoàng Kim
- Tính Năng Mới: Thức Tỉnh Trang Bị
- Tính Năng Mới: Tầm Bảo Bộ + Bộ Đồ
- Tính Năng Mới: Thánh Khí
- Tính Năng Mới: Dung Luyện Trang Bị
A. Hoạt Động Mới: Tà Ma Lĩnh Vực - Diễn ra vào 20h30 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
- Lối vào: Giao diện Phụ Bản

B. Hoạt Động Mới: Boss Hoàng Kim - Diễn ra vào 21h thứ 7 hàng tuần
- Lối Vào: Giao diện Liên Server
- Liên Server khiêu chiến Boss Hoàng Kim để nhận thưởng
C. Tính Năng Mới: Tầm Bảo Bộ

- Lối vào: Phúc Lợi
- 3 Chuyển sẽ mở Tầm Bảo Bộ

- Tiêu 270 Hồng Ngọc 1 lần sẽ nhận được 1 vé Tầm Bảo.

 - Tiến hành Quay Tầm Bảo, Mỗi lượt tầm bảo sẽ nhận 1 Điểm Tầm Bảo, Điểm Tầm Bảo dùng để đổi vật phẩm trong Tiệm Bí Bảo.
- Khi Quay Tầm Bảo sẽ nhận được các item dùng để nâng cấp Bộ ĐồD. Tính Năng Mới: Bộ Đồ

- Lối vào: Rèn => Bộ
- Quay Tầm Bảo bộ sẽ nhận được đá bộ dùng để nâng cấp bộ đồ ( Nâng Cấp bộ yêu cầu trang bị 3c trở lên và tiến hóa 4 cấp )
- Đánh Boss Thế Giới cũng sẽ ra các item nâng cấp Bộ Đồ

 - Mỗi Trang bị có thể chọn 1 bộ để tiến hành luyện, sau khi luyện bộ sẽ được tăng chỉ số tương ứng với bộ đồ đã chọn.

 - Luyện Bộ gồm 3 phẩm : Cường Nhận - Hoàn Mỹ - Thôi Xán

 - Khi muốn đổi loại bộ có thể dùng phân giải bộ, toàn bộ nguyên liệu đã nâng cấp sẽ được trả lại.

 - Bộ sau khi luyện có thể tiêu hao Ấn Bộ để tiến hành cường hóa Bộ. ( Tối Đa 50 cấp )

 - Phân giải nguyên liệu nâng bộ thừa để nhận Ấn Bộ

 - Bộ chia 2 làm 2 bộ gồm bộ trang sức và bộ giáp có liên kết mật thiết đến nhau:

 - Bộ giáp gồm 7 món : Kiếm, Áo, Liên, Giày, Mũ, Đai, Tay 

 - Bộ Trang Sức gồm 4 món : Nhẫn, Phù, Trụy, Áo

Có các mốc kích hoạt thuộc tính bộ gồm : bộ 3 trang sức, bộ 3 giáp, Bộ 5 giáp ..... Tùy thuộc vào phẩm chất của bộ sẽ mở thêm các thuộc tính liên kết.

E. Tính Năng Mới: Thức Tỉnh Trang Bị

- Yêu Cầu Tiến Hóa cấp 2 Trang bị 3 chuyển trở lên 

- Sử Dụng Thủy Tinh Thức Tỉnh để tiến hành thức tỉnh trang bị tăng thuộc tính cơ bản và cực phẩm của trang bị.

F. Tính Năng Mới: Thánh Khí - Lối Vào: Thần Binh => Thánh Khí
- Thu thập đủ Thánh Khí để kích hoạt thánh khi
- Có thể nâng cấp Thánh Khí tương tự Thần Binh - Ngoài ra Thánh Khí có thêm Chú Thiết. Cường hóa Chú Thiết sẽ tăng thuộc tính Thánh Khí
G. Tính Năng Mới: Dung Hợp Trang Bị - Lối Vào: Rèn => Luyện => Dung Hợp
- Sử dụng Dung Hợp Thạch để tiến hành Dung Luyện Trang Bị giúp nâng phẩm Trang Bị. Chỉ có trang bị Đỏ mới có thể tiến hành Dung Hợp
- Đỏ thường => Sử Thi: Sử dụng Sử Thi Dung Hợp Thạch cùng trang bị nguyên liệu
- Sử Thi => Thần Thoại: Sử dụng Thần Dung Hợp Thạch cùng trang bị nguyên liệu
- Thần Thoại => Duy Nhất: Sử dụng Nhất Dung Hợp Thạch cùng trang bị nguyên liệu
Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe