[THÔNG BÁO] Hiệp Khách Chi Ca Update 3.0

Thứ 4, ngày 20/12/2023

Hiệp Khách Chi Ca Update 3.0

1. Thời Gian: 09h00 - 09h30 ngày 21/12 2. Hình thức Update: Vào game tự động update không cần bảo trì 3. Nội Dung Update: - Chuyển Sinh Mới: Chuyển 4
- Hoạt Động Mới: Ma Thần Phong Ấn
- Tính Năng Mới: Tân Sinh Trang Bị
- Tính Năng Mới: Thần Hựu
- Đặc Quyền Mới: Đặc Quyền Ủy Thác
- Sự Kiện Mới: Thương Nhân Thần Bí
A. Chuyển Sinh Mới: Chuyển 4 Người chơi đạt level 380 sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ chuyển 4. Hoàn thành nhiệm vụ để tiến hành giải phong ấn chuyển 4

B. Hoạt Động Mới: Ma Thần Phong Ấn Người chơi đạt level 380 sẽ hiển thị giao diện thông tin Ma Thần Phong Ấn
Server sẽ bị Phong Ấn tại level 400. Người chơi đầu tiên đạt level 400 sẽ mở Phong Ấn server để mở Phụ Bản Phong Ma

Sau khi mở Phụ Bản Phong Ma người chơi có thể nhận thưởng theo tiêu chí nhất định: Ví dụ người chơi đầu tiên đạt 400 nhận thưởng, người chơi khác nhận thưởng…
- Phụ Bản Hoàng Kim Lam: Người chơi từ 250 - 399 sẽ được khiêu chiến
- Phụ Bản Hoàng Kim Đỏ: Người chơi cấp 400 trở lên được khiêu chiến
Khiêu chiến Phụ Bản sẽ nhận được thưởng lớn EXP, Tân Sinh Thạch dùng để cường hóa trang bị trong Tân Sinh ThạchC. Tính Năng Mới: Tân Sinh Trang Bị - Lối Vào: Vào Túi Đồ => Chọn Tân Sinh Thạch => Ấn nút Dùng
- Sử dụng các loại Tân Sinh Thạch khác nhau để cường hóa trang bị, trang sức, pháp bảo tăng chỉ số cho trang bị.


D. Tính Năng Mới: Thần Hựu - Điều kiện mở: Level 400
- Lối vào: Nhân vật => Thần Hựu
- Sử dụng EXP để đưa vào trong Thần Hựu giúp tăng chỉ số
- Mỗi 100 cấp sẽ có 1 Thần Hựu được mở


E. Đặc Quyền Mới: Đặc Quyền Ủy Thác - Lối Vào: Phúc Lợi => Đặc Quyền Hoàng Kim
- Sử dụng 2490 Vxu để kích hoạt Đặc Quyền tồn tại 30 ngày
- Tác Dụng: Có thể hoàn thành nhanh các ủy thác như: Cường Hóa bí Cảnh, Huyễn Cảnh, NV Tiền Thưởng, Treo Máy…giúp tiết kiệm thời gian làm nhiệm vụ.
F. Sự Kiện Mới: Thương Nhân Thần Bí - Hoàn thành nhiệm vụ Phụ sẽ mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí
- Lối Vào: Giao diện chính
- Công Dụng: Có thể bán 1 số loại item nhất định cho NPC để nhận lại hồng Ngọc
- Mỗi tuần sẽ có giới hạn nhất định cho việc bán item cho NPC. Mua Đặc Quyền Giao Dịch sẽ không có giới hạn


Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe