[Cẩm Nang] Hệ Thống Giao Dịch

Thứ 6, ngày 24/03/2023


Các vị Hiệp Khách thân mến,

Trong thế giới Hiệp Khách Chi Ca, ngoài các Shop vật phẩm có sẵn, thì hệ thống Chợ Giao Dịch là một điểm nhấn - nơi giao dịch trao đổi vật phẩm không chỉ của Bang Hội, cá nhân mà còn là của cả một giang hồ rộng lớn với nhau.

1. Khái Quát Về Chợ Giao Dịch


- Hiệp Khách Chi Ca tồn tại 5 loại tiền tệ chính: KNB, Hồng Ngọc, Danh Vọng và Đồng. Hồng Ngọc sẽ dùng để đấu giá và có thể cày được.

- Chợ Giao Dịch được chia ra làm 2 mục giao dịch chính: Chợ Thế Giới và Chợ Bang Hội.

- Phần lớn các trang bị, vật phẩm ở các phụ bản nếu không khóa đều có thể giao bán trên Chợ Giao Dịch.

2. Chi Tiết Về Hệ Thống Giao Dịch

- Đấu Giá Thế Giới:

+ Có thể treo bán mọi vật phẩm, trang bị không khóa thu thập được từ mọi nguồn( Boss, Bảo địa, Map Dã Ngoại,...).

+ Tất cả mọi người chơi khi đạt đủ lần Chuyển chức có thể thấy những thương phẩm tương ứng.

+ Treo bán trên đấu giá Thế Giới thành công sẽ bị thu phí 20% giá trị sản phẩm (giảm còn 10% đối với VIP), thương phẩm mua về sẽ thành vật phẩm khóa, không thể lên chợ thêm.

+ Giá trị của mỗi thương phẩm sẽ được định sẵn, người chơi có thể đấu giá từ giá thấp nhất, hoặc mua đứt với giá cao nhất.  

- Đấu giá Bang Hội: Sau những hoạt động Bang Hội lớn như Boss Bang, Bang Chiến, phần thưởng của cả Bang sẽ được đưa lên Chợ Bang Hội để mọi người trong Bang có thể đấu giá. Thương phẩm nhận về sẽ thành vật phẩm khóa.

- Thương phẩm của cá nhân chỉ được đưa lên Đấu giá Thế Giới, không thể đưa lên Đấu Giá Bang.

- Thương phẩm trên Đấu Giá Bang nếu không được Thành Viên Bang đấu giá thì sẽ được đưa lên Đấu Giá Thế Giới.

Tham Gia HIỆP KHÁCH CHI CA ngay để nhận nhiều bất ngờ!

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe