[THÔNG BÁO] Hiệp Khách Chi Ca Big Update

Thứ 4, ngày 28/02/2024

Hiệp Khách Chi Ca Update 6.0

1. Thời Gian: 9h00 ngày 04/03
2. Hình thức Update: Tự động update không cần bảo trì 3. Nội Dung Update: - Mở trang bị mới: Hoa Tai
- Mở Phụ Bản Mới: Phụ Bản Tẩy Luyện
- Tinh năng mới: Luyện May Mắn, Tẩy Luyện Trang Bị, Tinh Luyện Hoa Tai, Chú Linh Hoa Tai…
- Cập nhật Tước Hiệu mới: Tước Hiệu Hồng và Huyễn Thái
- Cập nhật cấp VIP mới: SVIP
- Cập nhật Rương: Bổ sung thêm item vào Rương Chọn Thánh Khí Giải Phong Thạch
A. Trang Bị Mới: Hoa Tai - Cập nhật thêm trang bị mới là Hoa Tai. Chuyển 4 trở lên sẽ có thể sử dụng Hoa Tai - Hoa tai có thể nhận được thông qua Shop Vinh Dự hoặc sự kiện Vận HànhB. Phụ Bản Mới - Phụ Bản Tẩy Luyện - Lối vào: Phụ Bản => Nhiều Người => PB Tẩy Luyện - Có thể đi cá nhân hoặc lập Tổ Đội để tham gia. Thưởng là các nguyên liệu dùng để tẩy luyện trang bị
C. Tính Năng Mới 1. Luyện May Mắn: Trang bị 6 chuyển trở lên được khảm Hạnh Vận Thần Thạch có thể sử dụng được Luyện May Mắn
Nguyên liệu sử dụng cho Luyện May Mắn có thể nhận qua các sự kiện Vận Hành. Sau khi mở có thể dùng các nguyên liệu yêu cầu để tiến hành Luyện2. Tẩy Luyện Trang Bị
- Lối vào: Rèn => Tẩy Luyện
- Sử dụng Tẩy Luyện Thạch để tiến hành tẩy luyện giúp tẩy ra các dòng cho trang bị.
- Các dòng của trang bị có phẩm từ Lục => Lam => Tím => Cam => Đỏ
- Sử dụng Hồng Ngọc để mở các ô tẩy luyện
- Có thể sử dụng KNB, item đặc biệt để chắc chắn nhận dòng Tím hoặc Cam hoặc Đỏ
3. Tinh Luyện và Chú Linh Hoa Tai
- Lối Vào: Luyện => Tinh Luyện hoặc Chú Linh
- Sử dụng các nguyên liệu cần thiết để tiến hành tinh luyện hoặc chú linh giúp tăng chỉ số
- Khi đạt tới giai nhất định có thể sẽ có thêm Thiên Phú đặc biệt
- Nguyên liệu có thể nhận được thông qua Shop hoặc đi Huyễn Cảnh hoặc hoạt động vận hành


4. Tước Hiệu Mới Sau khi đã max tước hiệu Đỏ có thể tiến hành nâng lên Hồng và Huyễn Thái 5. VIP Mới - Qua cấp VIP15 sẽ có thêm 1 cấp VIP mới ĐẶC BIỆT có tên là SVIP
- Điều kiện đạt SVIP là tổng Vxu tiêu đạt 8.000.000 Vxu
Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe