[THÔNG BÁO] Hiệp Khách Chi Ca Update 7.0

Thứ 4, ngày 20/03/2024

Hiệp Khách Chi Ca Update 7.0

1. Thời Gian: 9h00 ngày 25/03 2. Hình thức Update: Dự kiến Hot Update không cần bảo trì 3. Nội Dung Update: - Cập Nhật Chuyển 7
- Mở Phụ Bản Nhiều Người Thất Lạc Bí Cảnh
- Mở Bộ Nguyên Tố
- Mở Thánh Giáp
- Tối Ưu Hóa Game: Thêm nút phân giải cho 1 số item và tăng giới hạn tiến giới, cập nhật thời trang mới cho SVIP, đổi quà Thiên Đế Bảo Khố…
A. Chuyển Sinh Mới: Chuyển 7 - Người chơi đạt cấp có thể làm nhiệm vụ chuyển 7.
- Nhiệm vụ đầu tiên là thu thập Chìa Khóa ở map. Chìa khóa sẽ rơi ngẫu nhiên, người chơi cần thao tác thủ công để đi tìm.
- Các nhiệm vụ tiếp theo người chơi theo dõi trong giao diện nhiệm vụ.
- Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ có thể mở khóa Chuyển 7


B. Phụ Bản Thất Lạc Bí Cảnh Lối Vào: Phụ Bản => Nhiều Người => Thất Lạc Bí Cảnh Người chơi khiêu chiến tổ đội phụ bản để nhận tài nguyên nâng cấp Bộ Nguyên Tố
C. Bộ Nguyên Tố - Lối Vào: Rèn => Bộ => Bộ Nguyên Tố
- Người chơi đạt 6 chuyển có thể nâng cấp Bộ Nguyên Tố
- Đến giao diện Luyện Nguyên Tố để có thể Luyện.
- Mỗi bộ kích hoạt đủ số trang bị nhất định sẽ kích hoạt thêm dòng.

D. Thánh Giáp - Lối vào: Thần Binh => Thánh Giáp
- Người chơi thu thập nguyên liệu để nâng Thánh Giáp.E. Tối Ưu Hóa Game - Tiến giới của các mục như Tọa Kỵ, Pháp Bảo, Linh Dực, Thần Hành sẽ được tăng giới hạn.
- Thêm phân giải cho item Chí Tôn Đầu Cốt cùng 1 số item khác
- Cập nhật thời trang mới nhất cho SVIP - Đổi quà trong Thiên Đế Bảo Khố
Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe