[THÔNG BÁO] Hiệp Khách Chi Ca Update 8.0

Thứ 3, ngày 14/05/2024
Hiệp Khách Chi Ca Update 8.0

1. Thời Gian: 9h00-9h30 ngày 20/05 2. Hình thức Update: Bảo trì server để cập nhật 3. Nội Dung Update: - Cập nhật Chuyển 8
- 3vs3 PK Liên Server
- Hệ thống Bí Bảo
- Tính năng Du Hành Không Gian
- Mở rộng hệ thống Yêu Linh: Tiến Hóa Yêu Linh, Thánh Hồn Yêu Linh
- Cập nhật mới: Phù Văn Hồng và Phù Văn 7 Màu
- Mở VIP mới: SSSVIP
- Thánh Khí: Tăng giới hạn cường hóa chú thiết
- Thời Trang mới: Cánh, Thời Trang SVIP và Thú Cưỡi mới A. Chuyển Sinh Mới: Chuyển 8 - Người chơi đạt cấp chỉ định có thể làm nhi
ệm vụ Chuyển 8
- Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ mở chuyển 8
- Thêm mới EXP Bảo Địa cấp 800-900…
- Quái Dã Ngoại 800-900
- Thêm nhiệm vụ Bang cấp 800-900
- Mở rộng các BOSS 8 chuyển

B. PK 3vs3 Liên Server - Hoạt động không có thời gian cố định mà sẽ mở theo mùa giải. Thông tin mỗi mùa giải sẽ được công bố trên Fanpage và trang chủ.
- Mỗi mùa kéo dài 10 ngày
- Phạm vi: Chia toàn bộ người chơi tham gia thành 4 nhóm level
+ Nhóm Bạch Ngân: Level 100-300
+ Nhóm Hoàng Kim: Level 301-500
+ Nhóm Kim Cương: Level 501-700
+ Nhóm Vương Giả: Level 701-999
Người chơi tiến hành lập đội 3 người và báo danh tham gia. Toàn bộ người chơi sẽ chỉ gặp đối thủ trong cùng nhóm
- Ngày 1-3: Lập tổ đội và báo danh
- Ngày 4: Đấu loại để chọn ra 64 tổ đội điểm cao nhất mỗi nhóm
- Ngày 5: Thi đấu tranh tài. 64 Tổ Đội mỗi nhóm thi đấu để chọn ra Quán Quân.
- Ngày 6-10: Kết toán và hiển thị Quán Quân.
- Trong khi thi đấu Tranh Tài người chơi có thể tiến hành cá cược.
C. Bí Bảo - Thêm mới hệ thống Bí Bảo,mở sau cấp 400 - Tổng có 5 bộ Bí Bảo, mỗi bộ có 5 Bí Bảo, thu thập Bí Bảo có thể tăng t.tính nhân vật - Khi thu thập xong 1 bộ Bí Bảo, có thể kích hoạt kỹ năng Cộng Hưởng - Bí Bảo chia làm 5 phẩm, Lam, Tím, Cam, Đỏ, Hồng, tương ứng với 1-5 sao,Bí Bảo phẩm càng cao t.tính càng cao - Bí Bảo có thể nâng phẩm khi rèn, khi nâng phẩm, số sao Bí Bảo sẽ tăng,số sao càng nhiều, cấp sao có thể kích hoạt thêm càng lớn - Khi tăng số sao Bí Bảo có thể mở khóa sức mạnh Bí Bảo, sức mạnh Bí Bảo cung cấp t.tính cho nhân vật,số sao càng nhiều sức mạnh Bí Bảo có thể kích hoạt càng nhiều - Bí bảo có thể nhận khi kích sát BOSS hoặc Tinh Anh i trong Thú Liệp Trường Quốc GiaD. Du Hành Không Gian - Hoàn thành nhiệm vụ Phụ và đạt cấp 300 sẽ mở - Trong Du Hành Không Gian, người chơi sẽ sở hữu 1 hóa thân t.tính độc lập,có thể nâng t.tính khi hoàn thành nhiệm vụ Sức Mạnh Không Gian - Có Phong Không Gian, Lâm Không Gian, Hỏa Không Gian, Sơn Không Gian, Thủy Không Gian, Kim Không Gian và Tinh Không Gian, mở khóa khi thăng cấp - Sau khi mở khóa Không Gian, mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến, 5h sáng mỗi ngày reset số lượt - Thông quan ải Du Hành Không Gian,có thể nhận nhiều thưởng ải, có thể nhận thưởng mỗi tuần tương ứng dựa theo tiến độ ải Không Gian hiện tại -  Thưởng mỗi tuần của Du Hành Không Gian là đặc quyền Không Gian tương ứng, đặc quyền có thể tăng hiệu suất EXP trong Bảo Địa EXPE. Yêu Linh Tiến Giới - Mở rộng hệ thống Yêu Linh, thêm Yêu Linh Tiến Hóa và Yêu Linh Thánh Hồn
- Yêu Linh Tiến Hóa cần tiêu nguyên liệu chỉ định, tiến hóa tăng thêm t.tính mới. Có thể farm và ghép lại được. Yêu Linh được tiến hóa theo các cấp R=>SR=>SSR=>N=>SSSR=>UR=>EX
- Thêm mới trang bị Yêu Linh Thánh Hồn,mỗi Yêu Linh đều có thể mặc 5 trang bị, cơ bản chia làm A, B, C, D, E, vị trí khác nhau, trang bị mặc khác nhau. Ngoài ra, trang bị còn có hiệu quả bộ đồ, sau khi thu thập đủ có thể tăng t.tính bộ đồ, mặc trang bị Yêu Linh tăng t.tính nhân vật. Trang bị Yêu Linh có thể cường hóa và hợp thành.
F. Nâng Cấp Phù Văn -  Thêm mới Phù Văn Hồng và 7 Màu, khi Phù Văn Đỏ đủ sao có thể tiến hành tăng giai Phù Văn, sau khi đột phá tiến giới Phù Văn Mới. - Lưu ý: Người chơi giữ lại Phù Văn phẩm cao để nâng sao sau update. Không nên phân giải những Phù Văn phẩm cao.

G. Thời Trang mới Cập nhật thêm nhiều bộ thời trang mớiH. Tối Ưu Hóa Khác
- Mở rộng giới hạn VIP - Thánh Khí-Tăng giới hạn cấp cường hóa Chú Thiết - Thêm nút “ Không nhắc lại “ mỗi khi login

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe